28 października funkcjonariusze naszej komendy: mł. kpt. Jacek Gromek oraz mł. kpt. Marcin Wiśniewski, przeprowadzili zajęcia edukacyjne w klasie technikum hotelarskiego w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie.

Kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej, mł. kpt. Jacek Gromek, omówił przepisy przeciwpożarowe, ewakuacyjne oraz techniczno-budowlane dotyczące obiektów hotelowych, a także sposoby ochrony biernej budynków.  Następnie, na temat możliwych zagrożeń, sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz rodzajów pożarów, mówił młodszy specjalista wydziału operacyjno-szkoleniowego, mł. kpt. Marcin Wiśniewski. Przybliżona profesjonalnie przez strażaków tematyka wywołała duże zainteresowanie młodzieży.

/oprac.: P. Wlazłowski/.