Komenda Powiatowa w Mrągowie otrzymała nowy samochód gaśniczy marki SCANIA P360CB o oznaczeniu pożarniczym GCBART 5/32. Uroczystość jego przekazania odbyła się 27 października.

31 marca 2009 r. Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie rozpoczęłarealizację projektu pt. "Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego". Inwestycja współfinansowana była w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Projekt polegał na zakupie 24 specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem, służących do przeciwdziałania negatywnym skutkom wypadków i katastrof drogowych występujących na drogach krajowych województwa.

W ramach tego projektu Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie otrzymała ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA P360CB o oznaczeniu pożarniczym GCBA 5/32 w celu ochrony drogi krajowej nr 16, przebiegającej przez nasz powiat.

Na uroczystość uświetnili m.in.: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – bryg. Jan Słupski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego –  Julian Osiecki, Starosta Powiatu Mrągowskiego - Dominik Tarnowski, Burmistrz Miasta Mrągowa - Otolia Siemieniec. Uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze.

Nowy samochód gaśniczy i sprzęt został poświęcony przez:  Ks. Dziekana Wiesława Świdzińskiego, Kapelana Powiatowego Straży Pożarnych - ks. Tadeusza Korosteńskiego oraz ks. Jakuba Ilczuka.

Nowe auto, to ciężki ratowniczo-gaśniczy samochód zbudowany na podwoziu  ciężarowej  scanii z napędem na dwie osie. Posiada kabinę modułową przystosowaną do przewozu 6 strażaków-ratowników w komfortowych warunkach. Kabina wyposażona jest w system dogrzewania oraz w szyberdach. Sercem pojazdu jest silnik wysokoprężny o mocy 360 KM. Zabudowę do przewozu sprzętu specjalistycznego wykonała firma „Zbigniew Szczęśniak” z Bielska Białej. Pojazd wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności 5 tyś. litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 litrów. Autopompa pozwala tłoczyć wodę poprzez wąż gaśniczy szybkiego natarcia o długości 60m, ciśnieniem roboczym 40 barów. Wraz z pojazdem, w ramach jego wyposażenia, komenda otrzymała sprzęt hydrauliczny dużej mocy pracujący w systemie „DUO”. System ten charakteryzuje się tym, iż dwóch strażaków-ratowników może pracować narzędziami hydraulicznymi jednocześnie, np. nożycami i rozpieraczem ramieniowym bez obniżenia parametrów pracy każdego z nich. Takie rozwiązanie techniczne powoduje szybsze dotarcie do osób unieruchomionych w pojazdach. Ponadto, pojazd wyposażony jest w wyciągarkę linową o udźwigu 6,5 tony, pneumatyczny maszt oświetleniowy o wysokości 3 m wysuwany z dachu zabudowy pojazdu co daje całkowitą wysokość masztu nad poziomem gruntu 6,5 m.

 Pojazd ten zasługuje w pełni na miano najnowocześniejszego samochodu w tutejszej komendzie.


/zdjęcia: Jarosław Puszko, tekst: st.asp. Janusz Szefer/