Od 18 września do 23 października tego  roku, w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie przeprowadzono drugą część kursu podstawowego strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było przygotowanie ich do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych oraz do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu OSP.

Szkolenie obejmowało 51 godzin (15 teorii i 36 zajęć praktycznych), zajęcia odbywały w siedzibie KP PSP w Węgorzewie, w soboty i niedziele, i prowadzone były przez strażaków PSP z Węgorzewa. W kursie uczestniczyli druhowie z Buder, Ołownika, Pozezdrza, Harszu, Pereł, Radziej, Guji oraz Węgielsztyna - łącznie 42 osoby. Szkolenie zostało rozszerzone o dodatkowe 8 godzin zajęć z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Zajęcia związane z tym tematem prowadził asp. sztab. Piotr Wysocki - naczelnik wydziału prewencji i ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie.
Podczas intensywnego szkolenia, strażacy-ochotnicy poznali zasady BHP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, parametry i zastosowanie sprzętu gaśniczego i ratowniczego będącego na wyposażeniu straży pożarnej, podstawowe zagadnienia z taktyki działań gaśniczych oraz elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy. Na zajęciach praktycznych kursanci mieli okazję pracować  w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, obsługiwać piły do betonu i stali oraz pilarki łańcuchowe.
Kursu zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym w dniu 23.10.2010 roku. Zdało go 42 strażaków.

 

/autor zdjęć: mł. kpt. Wojciech Żebrowski, tekst: st. kpt. Paweł Mickiewicz/.