W dniu 22 października 2010 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach zostało zakończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników jednostek OSP z terenu powiatu bartoszyckiego.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków-ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu podczas akcji.

Podczas szkolenia kursanci zapoznani zostali z:

  • przepisami i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • funkcjonowaniem jednostek OSP,
  • zadaniami gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • zasadami obsługi i konserwacji sprzętu oraz ogólnymi zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Zajęcia zorganizowano w świetlicy komendy oraz na bazie sprzętu JRG PSP. Egzamin przeprowadzony został w formie pisemnej i praktycznej obsługi sprzętu. Uroczystego wręczenia zaświadczeń dokonał st. kpt. Andrzej Harhaj – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP.

Kursanci otrzymali gratulacje i życzenia powodzenia w pełnieniu zaszczytnej funkcji strażaków-ratowników jednostek OSP.

 

Szkolenie ukończyło 17 osób z następujących jednostek:

  • - Wojskowa Straż Pożarna przy 20 BBZ,
  • - Galiny,
  • - Bezledy,
  • - Sątopy-Samulewo,
  • - Bisztynek.

 

/oprac.: kierownik kursu -asp. sztab. Stanisław Dąbkowski, KP PSP Bartoszyce/.