W dniu 21 października na terenie Gospodarstwa Rolnego „KOSZ-LEW” Sp. z o.o. w Koszelewkach, gm. Rybno, powiat działdowski przeprowadzono ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno i Działdowo.

Zgodnie z założeniami na terenie gorzelni rolniczej, znajdującej się na terenie gospodarstwa, doszło do wybuchu, a następnie do pożaru. W wyniku wybuchu poszkodowani zostali pracownicy znajdujący się na terenie gorzelni, jeden z nich został uwieziony w zawalonej konstrukcji budynku. W ćwiczeniach wzięło łącznie udział 13 jednostek OSP - 7 z terenu gminy Rybno i 6 z terenu gminy Działdowo, w tym dwie jednostki włączone do KSR-G. Działania związane z ewakuacją osób poszkodowanych, udzieleniem im pomocy oraz prowadzeniem prac poszukiwawczych prowadziły jednostki włączone do KSR-G, pozostałe jednostki zajmowały się gaszeniem pożaru, działaniami gaśniczymi w obronie i organizacją zaopatrzenia wodnego. Dostarczaniem wody poprzez przepompowywanie zajmowały się aż 4 jednostki OSP. Ćwiczenia obserwowali i podsumowali między innymi wójtowie gmin i władze gminne ZOSP. /opr. mł. bryg. Leszek Góralski - rzecznik prasowy KP PSP w Działdowie/