Na szczęście był to tylko scenariusz ćwiczeń powiatowych służb, inspekcji i straży poprzedzony grą sztabową w zakresie wypracowania sposobów postępowania służb powiatu nowomiejskiego w przypadku wykrycia groźnych chorób zakaźnych zwierząt.

Na terenie gospodarstwa rolno-hodowlanego w Osówku (gmina Biskupiec Pomorski) wykryto groźną chorobę zwierząt — afrykański pomór świń. W zapowietrzony teren wysłano służby weterynaryjne, policję oraz straż pożarną. Wszystkie elementy ćwiczeń rozgrywano bardzo realistycznie, nawet została przeprowadzona sekcja padniętego zwierzęcia w celu pobrania próbek do badań laboratoryjnych. Wcześniej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskiej odbyło się posiedzenie powiatowego zespołu reagowania kryzysowego, a następnie wszyscy członkowie sztabu antykryzysowego Starosty wyruszyli w teren objęty zarazą.

Sześć jednostek OSP z terenu gminy Biskupiec wzięło udział w powyższym ćwiczeniu, wykonując pomocnicze czynności ratownicze. Strażacy na granicy dwóch stref udzielili pomocy w budowaniu mat i śluz dezynfekcyjnych. Wspomagano również kierującego przebiegiem ćwiczeń, powiatowego lekarza weterynarii, w zakresie organizacji i utrzymania łączności na potrzeby ćwiczenia.

W związku z afrykańskim pomorem świń na terenie gospodarstwa w Osówku "wirtualnie" uśmiercono ponad 900 świń. Wcześniej służby weterynaryjne pobrały próbki narządów zwierząt, które w eskorcie policji odstawiono do specjalistycznego laboratorium w Puławach.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie oraz ocena gotowości reagowania kryzysowego powiatu nowomiejskiego w sytuacji zagrożenia chorobą zakaźną zwierząt. Ćwiczenia zakończyły się pokazem sprzętu do dekontaminacji oraz namiotu ewakuacyjnego zaprezentowane przez przedstawicieli producenta tego sprzętu.

 

Michał Błaszkowski, rzecznik prasowy KP PSP w Nowym Mieście Lub.