We wtorek (12 października 2010r.) w Węgorzewie rozpoczęły się dwudniowe kompleksowe ćwiczenia terenowe „Węgorapa 2010”. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania administracji samorządowej z administracją wojskową w zakresie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych”. Ważnym elementem ćwiczenia było postępowanie służb ratowniczych podczas wypadku drogowego samochodów przewożących substancje niebezpieczne.

Pozorowany wypadek miał miejsce 6 km od Węgorzewa w okolicach miejscowości Stulichy na drodze powiatowej nr 1756N. Ratownicy Państwowej Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego udzieli pomocy ośmiu poszkodowanym osobom. W związku z możliwością skażenia pobliskiej rzeki Węgorapy strażacy przystąpili do zabezpieczenia i zebrania niebezpiecznej substancji, którą rozpoznano jako ciecz ropopochodna.

Ćwiczenia kontrolował z ramienia Wojewody Pan Jacek Stawowczyk - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 Tekst i zdjęcia: st. kpt. Paweł Mickiewicz