Począwszy od 6 października br. rozpoczęliśmy nowy cykl inspekcyjny dotyczący gotowości operacyjnej Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno – Nurkowego /SGRWN/.

Jako pierwsze sprawdzianowi zostały poddane grupy z Olsztyna oraz Ostródy. Sprawdzono sprawność alarmowania oraz poprawność prowadzonej dokumentacji nurkowej a podczas symulowanego utonięcia dokonano oceny poprawności prowadzonych działań poszukiwawczo – ratowniczych przez obie grupy. Kolej na następne!

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Zbigniew Jarosz.