30.09.2010 r. o godzinie 10:21 piscy strażacy przy współudziale wewnętrznych służb ratowniczych zakładu i jednostki OSP, rozpoczęli ćwiczenia w hali produkcyjnej fabryki „Sklejka-Pisz”.

 

Ćwiczenia miały na celu ugaszenie pozorowanego pożaru, który powstał w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w jednej z maszyn w nowej hali produkcyjnej zakładu. W wyniku szybkiego rozwoju pożaru zadymieniu uległy pomieszczenie hali produkcyjnej oraz pomieszczenia socjalne, w których zostały uwięzione cztery osoby. Rozprzestrzeniający się pożar i gazy pożarowe odcięły drogę ucieczki. Podczas gaszenia i ewakuacji sprawdzono także procedury postępowania i współdziałania z innymi służbami w warunkach zagrożenia życia i zdrowia.

W ćwiczeniach udział wzięli pracownicy zakładowej służby ratowniczej fabryki oraz pracownicy zakładu. W trakcie ćwiczeń Prezes fabryki „Sklejka-Pisz” oraz Komendant Powiatowy PSP w Piszu i jego zastępca byli bacznymi obserwatorami strażaków, ratujących zagrożone życie i walczących z pożarem. Zadania straży pożarnej polegały na przeszukaniu pomieszczeń i ewakuacji czterech osób poszkodowanych, przekazaniu ich pracownikom pogotowia ratunkowego oraz ugaszeniu pożaru wznieconego w wyniku zwarcia instalacji w jednym z urządzeń, znajdujących się na hali. Wszystkie elementy dotyczące ćwiczeń piscy pożarnicy, wraz z innymi służbami ratowniczymi, zrealizowali bez zastrzeżeń, zgodnie z zasadami taktyki. Cel został w pełni osiągnięty. Pomogło w tym ogromne zaangażowanie ze strony pracowników zakładu, biorących udział w akcji. Kierujący działaniami przyjął prawidłowe rozwiązania, wykorzystując optymalnie siły i środki przez cały czas trwania akcji.

/tekst mł. kpt. Józef Baranowski, zdjęcia archiwum KP PSP w Piszu/