W dniu 30 września na terenie Zakładu Produkcyjno - Magazynowego „DEKORGLASS” w Komornikach, powiat działdowski przeprowadzono ćwiczenia zgrywające Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z innymi służbami pod kryptonimem „KOMORNIKI 2010”.

W ćwiczeniach wzięła udział Państwowa Straż Pożarna, 2 jednostki OSP z KSR-G, Pogotowie Ratunkowe, Policja i Pogotowie Gazowe. Do ćwiczeń włączono również Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Scenariusz ćwiczeń przewidywał desperacki atak, jednego ze zwolnionych z zakładu pracowników - pragnącego zemsty, na obiekty produkcyjne, w wyniku czego doszło do wielu różnorodnych awarii. Pozwoliło to przećwiczyć różnorodne formy działań w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, gaszenia pożarów, prowadzenia ewakuacji, itp. Szeroki zakres działań przypisano też Policji, która musiała zając się zatrzymaniem dywersanta, poszukiwaniem podłożonych ładunków wybuchowych i zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektów. W trakcie ćwiczeń ewakuowano między innymi wszystkich pracowników zakładu, po zatrzymaniu linii produkcyjnej, co stanowiło duże wyzwanie dla kierownictwa zakładu. Do najpoważniejszych zadań strażaków należało uszczelnienie wycieku chloru z uszkodzonej cysterny oraz ewakuacja poszkodowanych podnośnikiem hydraulicznym z wyższych pięter zakładu. Całość ćwiczeń została podsumowana w głównej siedzibie zakładu z udziałem jego kierownictwa i służb biorących udział w ćwiczeniach. /opr. mł. bryg. Leszek Góralski - rzecznik prasowy KP PSP w Działdowie/