W dniu 27 września 2010 roku  odbyły się ćwiczenia strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Mrągowo na obiekcie Szkoły Podstawowej i Gimnazjalnej w Marcinkowie.

Założenie do ćwiczeń:

W wyniku zwarcia elektrycznego doszło do pożaru na pierwszym piętrze w pomieszczeniu serwerowni szkoły. Pożar szybko przedostał się na dach budynku, zajął powierzchnię około 18 m2 i zagroził sąsiednim pomieszczeniom. Gęsty czarny dym i wysoka temperatura odcięły drogę ewakuacyjną dla ostatniego ucznia z klasy uczącej się podstaw informatyki na tym piętrze. Przed przyjazdem straży pożarnych dyrektorka szkoły podjęła natychmiastową decyzję o ewakuacji uczniów z całego budynku. Po przeliczeniu na boisku szkoły okazało się, że czterech uczniów brakuje. Niestety, jedno z dzieci doznało zatrucia dwutlenkiem węgla oraz poparzenia górnych dróg oddechowych, twarzy i klatki piersiowej i leży przy drzwiach klasy na pierwszym piętrze, pozostałe dzieci schroniły się w szatni,  gdzie również doznały urazów głowy i zatruć dymem.

Działania strażaków:

Prowadzenie działań gaśniczych z równoczesnym przeszukiwaniu pomieszczeń szkoły w celu odnalezienia osób poszkodowanych i ich ewakuacja. Udzielenie pomocy medycznej do czasu przyjazdu zespołu karetki pogotowia z Mrągowa. Ewakuacja mienia znacznej wartości oraz jego zabezpieczenie. Wszystkie te czynności musiały być zgrane w czasie, gdyż od nich zależało uratowanie życia wielu uczniów tej szkoły.

Do ćwiczeń zostały zadysponowane samochody gaśnicze z:Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie, Ochotniczej Straży Pożarnej z Użranek, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbowie oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mrągowie.

Przebieg ćwiczeń nadzorowali zastępca Komendanta Powiatowego - kpt. Andrzej Prościo oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mrągowie - st. Kpt. Mirosław Kozak.