W dniu 19.08.2010r braniewscy strażacy ze zmiany II zmagali się z pożarem budynku administracyjnego należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Braniewie przy ulicy Morskiej 55.

Pożar powstał w pomieszczeniach piwnicznych, w wyniku wcześniej prowadzonych prac remontowych.  To tylko scenariusz ćwiczeń jakie zostały zrealizowane dla strażaków PSP oraz WSP. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było prawidłowe prowadzenie działań ratowniczo–gaśniczych z wykorzystaniem dostępnych na miejscu zdarzenia pojazdów ratowniczych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu. Ocenie poddano również: prawidłowość dysponowania sił i środków przez dyżurnych Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP, prawidłowe prowadzenie korespondencji na miejscu zdarzenia z PSK, zachowanie zasad BHP podczas działań ratowniczych, prowadzenie działań w pomieszczeniach zadymionych /wykorzystanie wytwornicy dymu parafinowego/, przeszukiwanie obiektu oraz zlokalizowanie osób poszkodowanych, ewakuacja osób poszkodowanych z obiektu i udzielenie pomocy medycznej do czasu przybycie i przekazania dla ZRM /poszkodowani – pracownik budowlany oraz strażak PSP/. Ćwiczenia, w których uczestniczyły trzy zastępy ratowniczo-gaśnicze i(10 strażaków) zostały przygotowane przez kierownictwo JRG oraz pion operacyjny KP PSP.  Całość obserwował i oceniał zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie - kpt. Wojciech Jaroszek.

/kpt. I. Ścibiorek/