W dniu 7 lipca br. w godzinach wieczorno-nocnych odbyła się inspekcja gotowości operacyjnej Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej oraz Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.

Zespół Inspekcyjny Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przyjął następujące założenie: „ Samochód przewożący beczki z chlorem uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia  beczki rozsypały się wokół samochodu i przygniotły osobę postronną. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozpoznaniu substancji, ewakuacji poszkodowanych, oznakowaniu terenu, uszczelnieniu rozszczelnionej beczki, rozstawieniu kurtyny wodnej oraz przeprowadzeniu dekontaminacji”. Główna część inspekcji, polegajła na ocenie prowadzonych działań przez węgorzewskich strażaków na drodze powiatowej przy ul. Teatralnej. Dodatkowym kryterium oceny było: sprawdzenie stanu osobowego jednostki, czasu alarmowania i dysponowania jednostek do działań, wyposażenia i sprawności pojazdów ratowniczych i sprzętu, oceniano prowadzenie dokumentacji oraz sprawdzono przygotowania zawodowego ratowników. W zakresie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania kontroli poddano: znajomość własnego terenu działania przez dyżurnego, potencjału ratowniczego włączonego do Centralnego Odwodu Operacyjnego, umiejętność obsługi i wyposażenia technicznego i informatycznego, znajomość procedur ratowniczych, umiejętność korzystania z dokumentacji  Stanowiska Kierowania oraz znajomość zasad prowadzenia korespondencji radiowej. Zespół kontrolny sprawdził sprawność działania środków technicznych oraz prawidłowość prowadzonej dokumentacji.

 

/tekst: mł. kpt. Witold Jusis; zdjęcia: st. kpt. Paweł Mickiewicz/.