W dniu 30 czerwca br. miały miejsce ćwiczenia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie, na terenie Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ przy ul. Bema 24. Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania ratowniczego pomiędzy poszczególnymi służbami: Państwowej Straży Pożarnej,

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym oraz współpracy ze służbami pogotowia ratunkowego, które polegały na doskonaleniu procedur udzielania pierwszej pomocy i przekazywania „poszkodowanych” służbom medycznym.  

Głównym założeniem do ćwiczeń była ewakuacja pensjonariuszy i pracowników szpitala podczas pożaru, w którym zostało poszkodowanych 11 osób. Zadaniem przybyłych na miejsce pozorowanego pożaru ratowników było wprowadzenie prądów gaśniczych wody, dotarcie do źródła ognia, przeszukanie pomieszczeń, odnalezienie i ewakuacja osób poszkodowanych, udzielenie pomocy medycznej. Ze względu na charakter i wielkość obiektu, niezbędne okazało się wykorzystanie znacznej ilości ratowników wyposażonych w sprzęt ochrony dróg  oddechowych. Pomieszczenia, w których miał miejsce pożar, zostały wypełnione dymem za pomocą „zadymiarki”, która jest na wyposażeniu naszej jednostki. Warunkizbliżone były do autentycznych, co skutecznie utrudniało prowadzenie działań ratowniczych i odnalezienie osób poszkodowanych. Personel szpitala oraz pensjonariusze zostali ewakuowani na zewnątrz, mając jednocześnie możliwość obserwowania ćwiczeń i doskonalenia procedur ewakuacyjnych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu. Działaniami ratowniczo–gaśniczymi kierował Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej w Węgorzewie, mł. asp. Wojciech Balcewicz. W trakcie ćwiczeń sprawdzono również prawidłowość funkcjonowania Instalacji Sygnalizacji Pożaru wyposażonego w centralę „Alfa” Polon CSP 35, która na podstawie systemu monitorowania /dwukomunikatorowego/ „Dial” 1602 jest podłączona do urządzeń systemu Stanowiska Kierowania KP PSP w Giżycku. W trakcie ćwiczeń doskonalono również współdziałanie pomiędzy stanowiskami kierowania podczas automatycznego przyjęcia informacji o pożarze.

 

/tekst i zdjęcia: mł. kpt. Witold Jusis/.