18 czerwca w obiektach  Gimnazjum nr 2 w Ostródzie zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych w zakresie ewakuacji ludzi ze strefy zagrożenia, ratownictwa medycznego oraz gaszenia pożarów.

Ich założeniem było uwięzienie przez terrorystę dwóch  osób w pokoju nauczycielskim  i podłożenie ładunków wybuchowych. W pierwszej fazie, do działań weszli policjanci, którzy próbowali negocjować z terrorystą, jednak negocjacje zakończyły się fisakiem i do działań weszła grupa antyterrorystyczna. Nastąpił szturm i udało się obezwładnić terrorystę, który zdążył jednak zdetonować ładunki wybuchowe,. W wyniku tego powstał pożar i nadal nie można było zlokalizować miejsca przebywania zakładników. W tym momencie do działań weszli strażacy, którzy zlokalizowali powstały pożar, przeszukali dokładnie cały obiekt odnajdując zakładników, ewakuując ich na zewnątrz i udzielając pomocy przedmedycznej, a na końcu przekazując ich  służbie zdrowia.

Wspólne ćwiczenia policji, ratownictwa medycznego, straży miejskiej i straży pożarnej miały na celu dopracowanie procedur oraz wypracowanie zasad wspólnych działań w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia.

/tekst: st. kpt. Piotr Wlazłowski; zdjęcia: st. sekc. Piotr Krzyżaniak/.