Kolejne ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych odbyły się  17 czerwca br. na obiekcie Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie, przy ulicy Gdańskiej.

W ćwiczeniach, które zakładały powstanie pożaru w szkolnej auli na II kondygnacji, uczestniczyli ratownicy: PSP, OSP – Braniewo/KSRG/, WSP oraz pogotowia ratunkowego. Zadaniem przybyłych na miejsce pozorowanego pożaru ratowników było wprowadzenie prądów gaśniczych wody, dotarcie do źródła ognia, przeszukanie pomieszczeń, ewakuacja osób poszkodowanych i udzielenie pomocy medycznej. Ze względu na charakter i wielkość obiektu niezbędne okazało się wykorzystanie znacznej ilości ratowników wyposażonych w sprzęt ODO /aparaty powietrzne/. Pomieszczenia, w których miał miejsce pozorowany pożar, zostały wypełnione dymem parafinowym, co skutecznie utrudniało prowadzenie działań ratowniczych. Personel szkoły oraz uczniowie zostali ewakuowani na zewnątrz, mając jednocześnie możliwość obserwowania ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń ratownicy zostali zadysponowani do zdarzenia związanego z wyciekiem gazu na jednej ze stacji paliw.

/kpt. I. Ścibiorek/