15 czerwca 2010 roku strażacy  zmiany III  JRG w Lidzbarku Warmińskim , w trosce o bezpieczeństwo maluchów z Przedszkola Nr 5 przy ul. Wodnej, na prośbę dyrektora placówki wzięli udział w praktycznym sprawdzeniu warunków ewakuacji.

W myśl obowiązujących przepisów przeciwpożarowych obowiązek praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji w tego typu obiektach powinien odbywać się co najmniej raz na 2  lata. Ewakuacji przedszkolaków, zarządzonej przez Panią dyrektor przedszkola jeszcze przed przybyciem wozów strażackich, bacznie przyglądali się Zastępca Komendanta Powiatowego PSP - kpt. Marek Pasławski oraz starszy specjalista ds. kontrolno–rozpoznawczych  - st. kpt. Rafał Szymukowicz. Działania ratowniczo–gaśnicze połączone z ewakuacją to także doskonała okazja dla  miejscowych strażaków do przećwiczenia podstawowych elementów działań taktycznych .

/tekst: kpt. M. Pasławski; fot.: st.kpt. R. Szymukowicz/.