22.10.2009 roku Komenda Powiatowa PSP w Giżycku zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenia dla jednostek OSP powiatu giżyckiego. Obiektem ćwiczeń była Szkoła Podstawowa w Upałach.

Od kilku tygodni na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej znajduje się nowy sprzęt pożarniczy pozyskany z KW PSP w Olsztynie oraz dzięki wsparciu lokalnych sponsorów.

II miejsce zajęli braniewscy strażacy w piątkowym /30.10.2009/ turnieju eliminacyjnym do XI Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej Strażaków PSP Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

7.10.2009 Przeprowadzono ćwiczenia służb ratowniczych w Urzędzie Miejskim i Starostwie w Giżycku. Scenariusz ćwiczeń przewidywał atak terrorystyczny polegający na podłożeniu ładunku wybuchowego i wznieceniu pożaru.

W dniu 23 października 2009 r. o godz. 10.30 Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenia podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wraz ze służbami współdziałającymi „Zamek 2009”. Ćwiczenia wpisane były w cykl trwających od 22 października „Powiatowych ćwiczeń obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w powiecie nidzickim”.