W dniu 8 grudnia 2016r. na terenie Szpitala „OLMEDICA” w Olecku sp. z o. o. odbyły się ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „GOŁDAP”, które wpisują się w coroczny cykl manewrów na obszarze chronionym. W roku 2016 był to właśnie powiat olecki.

26 strażaków ochotników ukończyło szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, które zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Program szkolenia obejmował 14 godzin teorii i 14 praktyki.

W ostatnim okresie na terenie powiatu braniewskiego przeprowadzono dwie koncentracje gminne jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu braniewskiego.

W dniach 19-27.11.2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Nidzicy  odbyło się szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego. Miało ono na celu przygotowanie druhów pełniących funkcje kierowców w jednostkach OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami, a także do prowadzenia konserwacji i niewielkich napraw.

 

23 listopada 2016 r. w miejscowości Pierkunowo w powiecie giżyckim, na poligonie wojskowym, odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem "MAZURY 2016" dla sił i środków Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego. Jednym z elementów ćwiczeń było zabezpieczenie przemarszu wojsk sojuszniczych w ramach procedury HNS przy wsparciu Wojskowej Straży Pożarnej. Ćwiczące zastępy wchodzą w skład Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej (WMBO) i przeznaczone są do zwalczania pożarów.