5 września około o godz.13.30 lidzbarscy strażacy w porozumieniu z zarządem ciepłowni Veolia Północ oddział w Lidzbarku Warmińskim przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego.

W dniu 01 lipca 2017 r. został przeprowadzony w KP PSP egzamin strażaków OSP uczęszczających na szkolenie podstawowe.

W środę, 28 czerwca odbyło się wręczenie świadectw ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

Braniewscy strażacy zrealizowali kolejne ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego w placówce oświatowej na terenie miasta Braniewa.

W poniedziałek, 29 maja strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili ćwiczenia podczas których odbyła się ewakuacja osób przebywających w budynku Gimnazjum nr I w Braniewie.