18 października2018 roku około godz. 09:00 dźwięk syren alarmowych przejeżdżających pojazdów pożarniczych zaniepokoił mieszkańców miasta Frombork. Strażacy OSP i PSP udali się alarmowo do pożaru w obiekcie administracyjnym parku astronomicznego znajdującego się w miejscowości Ronin gm. Frombork.

Co dwa lata przeprowadzane są ćwiczenia jednostek OSP z terenu poszczególnych gmin. W ćwiczeniach biorą udział wszystkie ochotnicze straże pożarne, cały stan osobowy i sprzęt.

11 października br. braniewscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia taktyczno – bojowe pod kryptonimem „EFEKT GAZOWY 2018”.

28 września 2018 r. w sali konferencyjnej  Komendy Powiatowej PSP w  Szczytnie odbyło się szkolenie z obsługi i przeglądu mierników wielogazowych firmy MSA. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze KP PSP w Szczytnie oraz druhowie z OSP powiatu szczycieńskiego.