Warsztaty „OSTRÓDA-18” z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji i działań poszukiwawczo – ratowniczych, woj. warmińsko-mazurskie

18-19 kwietnia 2018 r. przeprowadzone zostały warsztaty ratownicze pk. „OSTRÓDA-18”.

W dniach 9-13 kwietnia 2018 roku w Gołdapi odbywał się obóz kondycyjno-szkoleniowy specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego. Uczestnikami obozu byli członkowie dwóch grup ratownictwa wysokościowego funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim – SGRW „Gołdap” i „Olsztyn”. Zajęcia odbywały się pod okiem instruktorów z firmy wysokościówka.org oraz wojewódzkiego koordynatora ds. ratownictwa wysokościowego – mł. bryg. Cezarego Kalinowskiego.

W środę, 11 kwietnia strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie wspierani przez  strażaków wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego KM PSP w Elblągu zrealizowali ćwiczenia taktyczno – bojowe „AMONIAK 2018”.

Strażacy apelują o rozwagę, wejście na zamarznięte jeziora może zakończyć się tragicznie

27 marca 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które dzięki uprzejmości Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP poprowadził st. sekc. Krzysztof Maczulski -  wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego.