30 października 2018 r. na terenie zakładu WILD odbyły się ćwiczenia praktyczne zastępów z jrg w Mrągowie.

22 października 2018 roku, w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Pasłęku odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla zawodniów lekkoatletycznego klubu GIMPAS oraz ich rodziców. 

26 października 2018 roku w Bartoszycach odbyły się ćwiczenia zgrywające z zakresu usuwania skutków awarii gazociągu wysokiego ciśnienia. W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z powiatów bartoszyckiego, kętrzyńskiego i węgorzewskiego.

W dniach 17-19 października br lidzbarscy strażacy przeprowadzili szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego w miejscowym Muzeum Warmińskim.

26 października 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Piszu, odbyły się ćwiczenia mające na celu praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu Sądu Rejonowego w Piszu.