Dziś, 18 maja o godz. 0:54, wyjechała do działań związanych z powodzią na południu Polski, Kompania Przeciwpowodziowa „Kormoran” w sile dwóch plutonów /gaśniczy i logistyczny/ oraz dwóch sekcji /pompowania i ewakuacyjnej/, razem 12 zastępów 42 osoby.  

Kompania została skierowana w rejon styku trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego
i podkarpackiego, do miejscowości Szczucin, pow. dąbrowski. W tym miejscu doszło do przerwania wałów Wisły, w wyniku czego doszło do bezposrediego zagrożenia miejscowości Słupiec. Zadaniem naszych formacji będzie monitorowanie sytuacji i pomoc w ewakuacji zagrożonej ludności cywilnej. Teren działań pokazano na rysunku w galerii.

Zdjecia: Zbigniew Woźniak - Gazeta Olsztyńska.

Z ostatniej chwili!

Strażacy z naszego woj. uczestniczą w akcji podnoszenia wałów na Wisle w okolicach miejscowości Maniuk i Słupiec oraz pomagają w ewakuacji ludności z zalanych terenów. Jak informowali, do korony wałów na Wiśle brakuje miejscami od 5 do 10 cm.

Przebieg działań Kompanii "Kormoran" - meldunek dowódcy - st. kpt. Jarosława Przybułowskiego.

W dniu 18.05 o około godziny 10:00 kompania dotarła do Krakowa. Do godziny około 18:00 pozostawaliśmy w SA PSP Kraków, następnie otrzymaliśmy dyspozycję wyjazdu do miejscowości Szczucin.

Po dotarciu i spotkaniu z Burmistrzem zostaliśmy zakwaterowani w Sali gimnastycznej i mieliśmy podjąć działania rano, tj.19.05. polegające na ewakuacji ludzi i mienia.

W dniu 19.05. o godz. 1:35 otrzymaliśmy telefon z UMG Szczucin z zapytaniem, czy posiadamy osoby znające się na układaniu worków na przciekających wałach. Z Tomaszem Malesińskim udaliśmy się na wał rzeki Wisła do miejscowości Milejów. Stwierdziliśmy przecieki i przesiąki na wale. Działania prowadziło: wojsko i miejscowe OSP. Ze względu na zagrożenie zadysponowaliśmy 9 osób z naszej kompanii. W godzinach rannych na wał wyjechały dalsze zastępy – nasze. Zastępy z łódkami udały się do miejscowości Słupiec w celu ewakuacji zagrozonych mieszkańców z zalanych budynków. Na wale Wisły działania prowadzono do około godz. 12:00, potem nastąpiła podmiana z  JRG PSP Dąbrowa Tarnowska i osób cywilnych.

Około godz. 14:30 zostaliśmy zadysponowani na wał rzeki Wisła do miejscowości Żabiecka w celu układania worków na wale który od korony zaczął się rozwarstwiać. Działania prowadzono do godz. 20:00. Razem z nami około 150 osób. Działaniami dowodził asp.sztab. Bartoszek Zbigniew z JRG PSP Dąbrowa Tarnowska.

Zastępy z Ostródy i Bartoszyc nadal prowadziły ewakuację mieszkańców miejscowości Słupca. Ewakuowano około 50 osób.

Około godz. 22:00 zastęp z Ostródy został zadysponowany do pomocy dla zakładu energetycznego do miejscowości Słupca celem sprawdzenia dwóch stacji trafo, które są zalewane przez napływającą wodę.

W dniu 20.05 około godz. 2:00 zastępy z Ostródy i Bartoszyc zostały zadysponowane do miejscowości Słupca celem dalszej ewakuacji mieszkańców.

Około godz. 10:00 pozostałe zastępy zostały zadysponowane w okolice miejscowości Załuże celem ewakuacji i pomocy zagrożonym mieszkańcom. Przed miejscowością Załuże – około 2 km wyznaczono rejon koncentracji.

Działania prowadzono do godz. 21:30. W pierwszej fazie dokonano rozpoznania terenu i potrzeb ludności, oraz ewakuowano 1 osobę - niepełnosprawną. Następnie rozwieziono żywność dla 30 rodzin. Około godz. 17:30 dojechały zastępy z łodziami z Ostródy i Bartoszyc, a o godz. 18:20 wojskowa amfibia. Za pomocą sprzętu pływającego ewakuowano w bezpieczne miejsca zwierzęta. Ludność miejscowości pozostaje w swoich posesjach odmawiając ewakuacji. Tekst i zdjęcia: Jarosław Przybułowski.

W dniu wczorajszym wyruszyła w rejon działań kolejna kompania powodziowa "Mazury" w sile 11 zastępów /44 strażaków/. Kompania została skierowana do pomocy strażakom w Warszawie.

24 maja:

Do dnia dzisiejszego w celu likwidacji skutków powodzi zostały wysłane nastepujące siły i środki:

1. 18 maja - Kompania Kormoran – rejon działań woj. małopolskie.  23 maja przemiszczona do 
    Konina w  woj. wielkopolskie.

2. 20 maja - Kompania Mazury – rejon działań Warszawa.

3. 22 maja - Kompania Warmia – rejon działań Ciechocinek - woj. kujawsko-pomorskie.

4. 23 maja – SW-2000 i pompa wysokiej wydajności M-48/8- z KP Pisz została przemieszczona do KM 
    Elbląg w  celu zabezpieczenia Gdańska – odwód.

Razem: 32 zastępy, 139 ratowników.

Zdjęcia z terenów działań zamieszczamy poniżej.

Nowe Informacje!

Podczas gdy kolejne Kompanie Powodziowe powracają do baz na tereny dotkniete klęską powodzi dysponowane są zestawy przeznaczone do wypompowywania wody z terenów zalanych. W dniu 31 maja do Opola Lubelskiego został zadysponowany Pluton Pompowy w składzie 4 zastępów z Olsztyna, Braniewa, Ostródy i Elbląga. Zadaniem pododdziału będzie wypompowywanie wody z zalanych terenów w trzech miejscowościach: Braciejowice, Las Dębowy oraz Wilków.

Druga fala!

Pluton pompowy:

W dniu 30.05.2010r strażacy z Warmii i Mazur ponownie zostali zadysponowani do usuwania skutków powodzi na terenie kraju. Do działań skierowano pluton pompowy w skład którego weszły: 3 pojazdy specjalne SW 2000 oraz pojazd gaśniczy GCBA wyposażone w agregaty pompowe dużej wydajności /KP PSP w Braniewie, KM PSP w Olsztynie, KM PSP w  Elblągu, KP PSP w Ostródzie/ - łącznie 11 ratowników. Miejscem koncentracji była KP PSP w Opolu Lubelskim, natomiast terenem działań powiat i miejscowości: Braciejowice, Zakrzów, Dębowy Las, Kolonia Koło, Kępa Chotecka, Wilków. Dodatkowo w dniu 05.06.2010 siły i środki zostały skierowane do działań na terenie Województwa Małopolskiego: Powiat Tarnowski miasto Tuchów, Powiat Brzeski gmina Szczurowa. W dniu 09.06.2010r zadysponowana została kompania Grunwald przewidziana również do usuwania skutków działań przeciwpowodziowych – miejsce koncentracji miasto Bydgoszcz.

 

Kompania Mazury:

W dniach 20 – 27.05.2010r., z terenu województwa warmińsko – mazurskiego zadysponowana została kompania przeciwpowodziowa „MAZURY”. Celem i zadaniem ratowników PSP było zabezpieczenie miasta stołecznego Warszawy i województwa mazowieckiego na wypadek przerwania wałów oraz usuwania skutków ewentualnych podtopień i zalania terenów. Kompania złożona została z 44 ratowników PSP wyposażonych w 11 pojazdów ratowniczych /pluton ewakuacyjny, pluton gaśniczy oraz pluton pompowy/. Pojazdy ratownicze posiadały kilkanaście pomp pożarniczych /szlamowe, pływające/, dwa agregaty pompowe oraz dodatkowo trzy jednostki pływające przewidziane do ewakuacji ludności. Miejsce stacjonowania ratowników była Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Łącznie na terenie SGSP stacjonowało około 400 ratowników PSP wyposażonych w kilkadziesiąt pojazdów ratowniczych wchodzących w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego /COO/.Trzech ratowników z KP PSP w Braniewie wyposażonych w pojazd SW 2000, dodatkowe pompy oraz agregat pompowy zostało zadysponowanych do wyjazdu na teren województwa mazowieckiego. Grupa złożona była z ratowników: KP PSP Elbląg /JRG 1, JRG 2/, KP PSP Lidzbark Warmiński, KP PSP Ełk, KP PSP Giżycko, KP PSP Nidzica, KP PSP Iława, KP PSP Braniewo, KP PSP Olecko, KP PSP Nowe Miasto Lubawskie, KP PSP Węgorzewo. Kompania „MAZURY” to jedna z kilku grup specjalistycznych zadysponowanych z województwa warmińsko – mazurskiego do działań związanych z  usuwaniem skutków powodzi na terenie kraju.