O tym, że prawie każdy chłopiec chce lub chciał być strażakiem, wiemy nie od dziś. Wiemy też, że zawód strażaka cieszy się wśród dzieci i wśród dorosłych wielkim szacunkiem i uznaniem. Dzieci lubią wiedzieć i chcą wiedzieć o tym zawodzie jak najwięcej.W związku z tym, kętrzyńscy strażacy corocznie w maju organizują „Dni otwartej strażnicy”.

 

Pierwsze grupy dzieci pojawiły się już 6 maja br. Były to dzieciaki z Przedszkola „Malinka” w Kętrzynie oraz ZS w Garbnie, które postanowiły odwiedzić strażaków w ich miejscu pracy i służby.

W czasie wizyty rozmawialiśmy o Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, ich zadaniach i roli w systemie bezpieczeństwa, o sprzęcie ratowniczym, o przyczynach powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, o zasadach postępowania na wypadek pożaru, zasadach użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Dzieci dowiedziały się jak mają się zachowywać i postępować gdy wybuchnie pożar, ale również co robić, aby do niego nie dopuścić.

Każde dziecko mogło założyć hełm i ubranie, którego strażacy używają podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. Każdy dzieciak mógł przez chwilę poczuci się jak prawdziwy strażak.

Chcemy, aby nasz zawód i nasza strażnica były przyjazne dla wszystkich i aby kojarzyły się nie tylko z ludzkim dramatem i nieszczęściem, ale również z czymś przyjemnym. Po to właśnie organizujemy takie akcje.

Jednak to nie tylko zabawa, to również szeroko pojmowana profilaktyka przeciwpożarowa. Tłumaczymy dzieciom jak mają się zachowywać, aby nie spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia własnego oraz innych. W przypadku zaistnienia takiego zagrożenia pokazujemy co zrobić, aby ratować siebie, a być może i innych. To bardzo ważne, aby już najmłodsi wiedzieli jak najwięcej w tym zakresie.

/oprac.: st. kpt. Szymon Sapieha/.