W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. odbyło się podsumowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda — strażak zawsze rękę poda”. Zadaniem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i związanej z tym działalności Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych oraz innych służb ratowniczych. Organizatorami eliminacji powiatowych były Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Nagrody i dyplomy wręczyli Stanisław Czajka - Starosta Nowomiejski oraz st. kpt. Jacek Auda - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Starosta Nowomiejski w podsumowaniu konkursu wyraził ogromną radość z zainteresowania, jakim cieszył się konkurs i podkreślił, że takie inicjatywy mają pozytywny wpływ na edukację i wiedzę o zachowaniu bezpieczeństwa oraz o pracy straży pożarnej. Na zakończenie imprezy zaprezentowano pojazdy pożarnicze i sprzęt, jakim dysponują nowomiejscy strażacy. Ta część spotkania w KP PSP cieszyła się szczególnym zainteresowaniem dzieci. (tekst: Michał Błaszkowski, foto: KP PSP Nowe Miasto Lub.).