Drukuj
W dniu 26 marca 2010 roku, w auli Gimnazjum Samorządowego Nr 1 w Iławie, odbył się powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Tego samego dnia, eliminacje przeprowadzono także w Komendach Powiatowych PSP w Gołdapi i Bartoszycach.

W Iławie prace oceniane były przez jury w składzie:Zygmunt Kasprowicz – Wicestarosta Powiatu Iławskiego,Henryk Zakrzewski – członek Zarządu Wojewódzkiego OSP RP,Maciej Jasiński – Komendant Powiatowy PSP w Iławie oraz Andrzej Tkaczyk, Emilia Tylka i Krzysztof Rutkowski - przedstawiciele KP PSP w Iławie.

 

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

1. Maria Ewertowska – Szkoła Podstawowa w Rożentalu,

2. Malwina Zielińska – Szkoła Podstawowa w Lasecznie,

3. Roman Rólkiewicz – Szkoła Podstawowa w Babiętach,

 

II grupa wiekowa (gimnazja):

1. Mateusz Babski – Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach,

2. Daniel Bochno – Gimnazjum w Zalewie,

3. Mateusz Kowalski – Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach,

 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

1. Marcin Schwesig – Zespół Szkól w Lubawie,

2. Łukasz Kowalski – Zespół Szkól w Lubawie,

3. Paweł Dominiak – Zespół Szkól im. Bohaterów Września 1939 roku.

 

W Gołdapi największą wiedzą wykazali się:

 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

1. Sandra Bogusz - ZPO w Baniach Mazurskich,

2. Wiktoria Maćkiw - ZPO w Baniach Mazurskich,

3. Marcin Kempisty - SP w Żytkiejmach,

 

II grupa wiekowa (gimnazja):

1. Izabela Aftyka - ZPO w Baniach Mazurskich,

2. Dawid Bernatowicz - Gimnazjum w Dubeninkach,

3. Karolina Słapińska - Gimnazjum w Gołdapi,

 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

1. Konrad Kazaniecki - ZSZ w Gołdapi,

2. Kamil Muszyński - ZSZ w Gołdapi,

3. Milena Danowska - MDP w Górnem.

 

W trakcie turnieju uczestnicy i ich opiekunowie zwiedzili nową strażnicę PSP w Gołdapi, poszerzyli wiedzę na temat zawodu strażaka, obejrzeli sprzęt i samochody pożarnicze, każdy mógł „przejechać się” w koszu nowego podnośnika SHD-25. Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali upominki, zaś zwycięzcy pierwszych trzech miejsc dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

Wręczenia dyplomów i nagród dokonali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gołdapi - Starosta Gołdapski, Jarosław Podziewski i Komendant Powiatowy PSP - mł. bryg. Krzysztof Giedrojć. Starosta podziękował nauczycielom i opiekunom za przygotowanie podopiecznych do udziału w turnieju, popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, historii i tradycji ruchu strażackiego.

Zwycięzcami eliminacji w Bartoszycach, w poszczególnych grupach wiekowych zostali:

 

Szkoła Podstawowa:

I miejsce – Karolina Osowska Szkoła Podstawowa w Bezledach,

II miejsce - Marceli Wiekojć, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bartoszycach,

III miejsce - Magda Kiercul, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górowie Iławeckim.

 

Gimnazjum:

I miejsce – Szymon Mikulski, Gimnazjum Bezledy,

II miejsce Paulina Kowejsza, Gimnazjum Sępopol,

III miejsce - Anna Świerzewska, Gimnazjum Bartoszyce.

 

Szkoła Średnia:

I miejsce Łukasz Zagulski, ZSP Nr 2 w Bartoszycach,

II miejsce Natalia Skrzypa, LO Górowo Iławeckie,

III miejsce Martyna Dobrzyńska, ZSP Nr 2 w Bartoszycach.

 

Zwycięzcy poszczególnych grup będą reprezentować swoje powiaty w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w trzeciej dekadzie kwietnia w Kętrzynie.

 

/oprac.: mł, bryg. Tomasz Michalski, kpt.Grzegorz Jabłoński, mł. kpt. Andrzej Bogacz/.