Drukuj
„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej” - to rota ślubowania, którą Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie - bryg. Tomasz Lacki przyjął 16 marca od strażaka Grzegorza Piechockiego. Przez prawie dwa miesiące szkolenie podstawowe strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej odbywało się w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie. W trakcie szkolenia, młody adept sztuki pożarniczej poznawał podstawy strażackiego rzemiosła, a od dziś swoje umiejętności teoretyczne będzie mógł sprawdzić w praktyce. Nowo mianowanemu strażakowi w służbie przygotowawczej Komendant życzył powodzenia na nowej drodze życia oraz tylu powrotów, ilu wyjazdów. /tekst i zdjęcia mł. kpt. Witold Jusis/ .