11 marca 2010 r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego z udziałem m.in.:

- Janusza Facona, członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

- dh. Grzegorza Matczyńskiego, Dyrektora Wykonawczego Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie.

W naradzie uczestniczyli komendanci miejscy i powiatowi PSP, kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie oraz główne księgowe Komend Miejskich i Powiatowych PSP województwa. Naradzie przewodniczył Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Jan Słupski. Podczas spotkania omówione zostały m.in. następujące zagadnienia:

 

- finanse publiczne w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

- informacje z narady kadry kierowniczej PSP, która odbyła się 10 marca br. w Komendzie Głównej PSP,

- bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej w województwie,

- współpraca pomiędzy PSP i OSP,

- organizacja VI Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę.