Drukuj
23.02.2010 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, z udziałem Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego - st. bryg. Mariusza Mierzejewskiego - odbyła się narada roczna podsumowująca działalność piskich strażaków w 2009 r. Spotkanie rozpoczął meldunek, zastępcy komendanta powiatowego st. kpt. Pawła Pieńkosza, złożony Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Podsumowania działalności piskiej komendy dokonał mł. bryg. Marek Dobrzycki - komendant powiatowy. W obecności strażaków, pracowników służby cywilnej, osób odpowiedzialnych za ochroną pożarową na terenie powiatu oraz zaproszonych gości, dokonano szczegółowej analizy zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Piszu w 2009 roku.Oprócz Zastępcy Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, swoją obecnością naradę uświetnili: Senator RP - Marek Konopka i Wicestarosta Piski - Marek Wysocki, Burmistrz Pisza - Jan Alicki, Wiceburmistrz Orzysza - Dariusz Kizling oraz Burmistrz Rucianego-Nidy - Leszek Marek Gryciuk. Podczas spotkania przedstawiono statystyki dotyczące przeprowadzonych interwencji. Według sporządzonych danych, strażacy podejmowali działania przy likwidacji 1004 zdarzeń, z czego 285 razy przy gaszeniu pożarów oraz 687 razy przy likwidacji miejscowych zagrożeń. Odnotowano również 32 fałszywe alarmy. Wiele miejsca podczas narady poświęcono na omówieniu aktualnego stanu zatrudnienia, gospodarki finansowej oraz wyposażenia technicznego jednostek straży pożarnej. Ponadto omówiono działalność Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Piszu, która w sposób znaczący przyczyniła się do zajęcia II miejsca przez komendę podczas przeglądu operacyjnego w roku 2009 r. Bez wątpienia, najważniejszym wydarzeniem w  minionym roku, był zakup samochodu - podnośnika hydraulicznego SDH-25 do działań z zakresu ratownictwa wysokościowego (941.600, 00 złotych). W trakcie narady, podsumowano również działalność jednostek OSP z terenu powiatu - zarówno ich udział w akcjach ratowniczych, jak również szkolenia i zakupy sprzętu, a także przedstawiono sprawozdanie z działalności kontrolno-rozpoznawczej i szkoleniowej. Nakreślono także kierunki dalszego doskonalenia strażaków w zakresie przygotowania do działań interwencyjnych. Zaproszeni goście podkreślali właściwe kierunki działań obrane przez miejscowych komendantów, a także dobrą współpracę i klimat sprzyjający realizacji wspólnych przedsięwzięć z miejscowymi władzami samorządowymi i instytucjami współpracującymi z komendą. Współpraca, o której tak życzliwie się wypowiadali, została zauważona przez zastępcę komendanta wojewódzkiego, który podziękował za ogromne zaangażowanie i wkład pracy urzędów oraz instytucji, wspierających strażaków w działalności i zakupach nowego sprzętu. Podsumowując działania jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu, odniósł się do działań w województwie oraz omówił najważniejsze wydarzenia w minionym roku, a także nakreślił plany na rok bieżący.Komendant powiatowy, dziękując wszystkim uczestnikom spotkania oraz władzom samorządowym za wspieranie działań komendy, wyraził gorące życzenie zakupu kolejnego, bardzo potrzebnego, nowego samochodu, żywiąc wielką nadzieję, że to marzenie się spełni dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piskiego./tekst i zdj.: mł. asp. Józef Baranowski - rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu/.