Działalność szczycieńskiej KP PSP w ubiegłym roku została omówiona przez Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Mariusza Gęsickiego podczas narady rocznej w dniu 19 lutego 2010r. Udział w spotkaniu wziął m. in. Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki. W 2009 roku na terenie powiatu straż interweniowała aż 1101 razy. To liczba tylko nieznacznie mniejsza od danych z 2008 roku, gdy po raz pierwszy przekroczono tysiąc zdarzeń. W statystykach zdecydowanie dominują miejscowe zagrożenia - było ich 650. Szczycieńscy strażacy wyjeżdżali do pożarów 405 razy. Najczęściej interwencje dotyczyły usuwania żądlących owadów, likwidowania skutków wypadków drogowych oraz anomalii pogodowych. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w Szczytnie (421) oraz na terenie gminy Szczytno (194). W trakcie ubiegłorocznych interwencji zanotowano 23 ofiary śmiertelne oraz 129 rannych. Ubiegły rok przyniósł nam także pozytywne zmiany. Przenieśliśmy się do nowej siedziby przy ul. Sobieszczańskiego oraz otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt - w tym trzy specjalistyczne pojazdy pożarnicze. Jak podkreślał komendant powiatowy, w ciągu ostatnich pięciu lat wyposażenie jednostki znacząco się poprawiło. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze w 2005 roku średni wiek strażackich wozów wynosił 11 lat, a obecnie są to tylko 2 lata. „Przydałby się nam jeszcze jeden samochód, najlepiej ciężki i mam nadzieję, że uda się nam to marzenie spełnić” – mówił komendant. Wiele wskazuje na to, że tak właśnie się stanie, bo obecny na naradzie, starosta powiatu szczycieńskiego - Jarosław Matłach, zdradził, że w budżecie powiatu zaplanowano już środki na zakup pojazdu./mł. bryg. Jacek Matejko/.