18 lutego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie, odbyło się podsumowanie zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie w 2009 roku. W podsumowaniu wziął udział Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - bryg. Jan Słupski, Starosta Działdowski - Marian Janicki, Wicestarosta i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Działdowie - Piotr Kłosowski, Radna Sejmiku Wojewódzkiego - Teresa Nowakowska. Gospodarzem był Komendant Powiatowy PSP w Działdowie - st. bryg. Bogdan Cywiński. Na naradę zaproszeni zostali wójtowie gmin powiatu działdowskiego, Komendanci Gminni ZOSP, Przewodniczący Rady Powiatu, Komendant Powiatowy Policji, Dyrektor Aresztu Śledczego w Działdowie, Dyrektor Urzędu Pracy w Działdowie, przedstawiciele lasów państwowych, innych współdziałających instytucji państwowych i samorządowych. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej przedstawione zostały przez poszczególnych pracowników komendy. Omówiono również działalność ratowniczą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. W 2009 roku na terenie powiatu działdowskiego strażacy podejmowali działania przy likwidacji 731 zdarzeń, z czego 294 przy gaszeniu pożarów, 424 przy miejscowych zagrożeniach. Odnotowano również 13 alarmów fałszywych. Bez wątpienia, najważniejszym wydarzeniem w roku minionym, był zakup samochodu - podnośnika hydraulicznego do działań z zakresu ratownictwa wysokościowego, o wartości blisko miliona złotych. Była to inwestycja planowana już od wielu lat, jednak trudna do realizacji ze względu na wysokie koszty. Innym ważnym przedsięwzięciem był zakup terenowego samochodu operacyjnego o wartości blisko 80 tys. zł. W ramach narady, podsumowano również działalność jednostek OSP z terenu powiatu - zarówno ich udział w akcjach ratowniczych, jak również szkolenia i zakupy sprzętowe. Komendant Powiatowy PSP podziękował władzom samorządowym, instytucjom współdziałającym za wspieranie działań komendy powiatowej dotyczących poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, przede wszystkim wspieranie zakupów sprzętowych, jednostkom OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Komendant wojewódzki podsumował działania jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu w odniesieniu do działań w województwie, omówił najważniejsze wydarzenia w minionym roku oraz plany na rok bieżący./st. kpt. Leszek Góralski – rzecznik prasowy KP PSP w Działdowie/.