Zachęcamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Nasza Straż Pożarna”. Organizatorem konkursu jest Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie we współpracy z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie oraz Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i techników Pożarnictwa w Krakowie. Patronat prasowy sprawuje miesięcznik STRAŻAK.

 

Regulamin oraz karta zgłoszenia.