25 stycznia 2010 roku, w siedzibie lidzbarskiej straży pożarnej, odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim w roku 2009 . Tradycyjnie już, jak co roku, swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie – bryg. Jan Słupski, Starosta Lidzbarski – Marek Chyl oraz burmistrzowie i wójtowie lokalnych samorządów, a także Prezesi Oddziałów Zarządów Miejskich i Gminnych ZOSP RP powiatu lidzbarskiego. W obszernym wystąpieniu, Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warm. – mł. bryg. Jerzy Pakisz oraz Zastępca Komendanta kpt. Marek Pasławski podsumowali działalność lidzbarskiej komendy w zakresie działalności ratowniczo-gaśniczej, a także rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w roku 2009 oraz wskazali główne zadania przyjęte do realizacji w roku 2010. Miłym akcentem narady było wyróżnienie i nagrodzenie zwycięzców eliminacji powiatowych ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „ Zapobiegając pożarom chronimy, życie, mienie i środowisko” . Dziewczęta i chłopcy, właśnie podczas narady, z rąk Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Jana Słupskiego i Starosty Lidzbarskiego, a zarazem Prezesa Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP – Marka Chyla, otrzymały upominki ufundowane przez Oddział Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Lidzbarku Warmińskim. Spotkanie było także doskonałą okazją do podziękowń za wspólne akcje ratowniczo–gaśnicze strażakom ochotnikom, którzy bardzo aktywnie, a co najważniejsze z coraz większym profesjonalizmem i sprawniejszym sprzętem, wspierają działania strażaków PSP. Na zakończenie narady padły bardzo miłe słowa z ust Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Jana Słupskiego, który wysoko ocenił działalność lidzbarskiej komendy i podziękował za pracę w minionym roku. Warto było zatem ciężko pracować, by usłyszeć słowa, które dają niewątpliwie satysfakcję i mobilizują do dalszej owocnej służby. (tekst: kpt. Marek Pasławski; zdjęcia: st. kpt. Rafał Szymukowicz).