Drukuj
22 stycznia br. swą działalność w 2009 r. podsumowali strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Nowomiejski - Stanisław Czajka, wójtowie gmin powiatu nowomiejskiego, z-ca Komendanta Powiatowego Policji, z-ca dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lub., przedstawiciele lokalnych mediów. Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie reprezentował st. bryg. Mariusz Mierzejewski - zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Komendant Powiatowy PSP, ST. Kpt. Jacek Auda, podsumował realizację zadań ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa za rok 2009. Ze statystyki zdarzeń wynika, że w roku 2009 mieliśmy na terenie powiatu 547 zdarzeń, tj. o 23% mniej niż w roku 2008. W tym czasie zanotowano 118 pożarów (mniej o 13 % niż w roku 2008), 420 miejscowych zagrożeń (mniej o 24 % niż w roku 2008) oraz 9 alarmów fałszywych (mniej o 62 % niż w roku 2008). Pomimo spadku ilości zdarzeń, był to rok, w którym zanotowano znaczną ilość poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w wyniku powstałych zdarzeń. Komendant przedstawił również zadania, które będą realizowane w roku bieżącym. W danych finansowych wynika, że nie będzie to rok łatwy dla funkcjonowania komendy. Najważniejsze kluczowe zadania do realizacji w roku bieżącym to: dalszy rozwój i umacnianie systemu ratowniczego powiatu; współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego: powiatu, miasta i gmin a także z policją, pomocą doraźną, inspekcją weterynaryjną, nadzorem budowlanym, inspekcją sanitarną itd.; umacnianie współdziałania z ogniwami ZOSP RP wszystkich szczebli; dbałość o bezpieczeństwo prowadzonych działań ratowniczych; uczestnictwo w systemie zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu; wzmocnienie bazy pojazdów ratowniczo–gaśniczych; zakończenie termoizolacji budynku komendy.Po wystąpieniu Komendanta głos w dyskusji kolejno zajmowali Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starosta Nowomiejski oraz wójtowie gmin. Wszyscy podkreślali konieczność dalszego doskonalenia współpracy pomiędzy PSP, a OSP .(foto: archiwum KP PSP NML, tekst: asp. sztab. Michał Błaszkowski).