Drukuj
18 stycznia 2010 r., w świetlicy KP PSP w Węgorzewie, odbyła się narada podsumowująca realizację zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu węgorzewskiego w 2009 roku. W naradzie, oprócz pracowników Komendy, uczestniczył Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki, Starosta Powiatu -i Halina Faj, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu oraz przedstawiciele służb, inspekcji i straży działających na terenie powiatu. W czasie narady kierownicy komórek organizacyjnych Komendy podsumowali działalność w 2009 r. Przedstawili również główne zadania, jakie postawiono do realizacji w 2010 roku. W roku 2009 zanotowaliśmy 604 zdarzenia. Jest to spadek o 24 % w stosunku do 2008 r. Zanotowaliśmy 1 pożar więcej, niż rok wcześniej, o 191 zmniejszyła się ilość miejscowych zagrożeń, wzrosła za to ilość alarmów fałszywych (o 2 zgłoszenia). Największą ilość wyjazdów odnotowano w kwietniu (106) oraz w lipcu (100 wyjazdów). Najmniejszą liczbę interwencji mieliśmy w listopadzie (20).