15 stycznia 2010 r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim odbyła się uroczystość przekazania samochodów specjalnych strażakom tutejszej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej oraz strażakom-ochotnikom z jednostek OSP w Ornecie i Lidzbarku Warm. W ostatnich dniach 2009 roku lidzbarscy strażacy dokonali zakupu nowego samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego SHD 25 na podwoziu samochodu MAN. Zakup podnośnika SHD 25 za kwotę 999.380 tys. zł możliwy był dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu państwa w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” oraz dzięki zrozumieniu i wsparciu lokalnych samorządów: Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warm, Urzędu Miasta w Lidzbarku Warm, a także Urzędu Miasta i Gminy w Ornecie.15 stycznia był także szczególny dla druhów OSP w Ornecie i Lidzbarku Warm. , bowiem jednostki te otrzymały samochody specjalne SD 30 na podwoziu samochodu IFA, które jeszcze do niedawna wykorzystywane były przez strażaków PSP w Lidzbarku Warm i Giżycku. Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie autodrabinę SD 30 przekazano do OSP w Ornecie. Orneta to miasto oddalone o 36 km od siedziby JRG w Lidzbarku Warm. Zwarta zabudowa miasta, szczególnie w obrębie orneckiej starówki zabudowanej wielokondygnacyjnymi kamieniczkami, może być poważnym utrudnieniem przy akcjach ratowniczo-gaśniczych. Uroczystego przekazania samochodów dokonali: Marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Jacek Protas, Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - bryg. Jan Słupski, Starosta Lidzbarski –Marek Chyl, Wiceprezes Oddziału Zarządu Wojewódzkiego ZOSP - dh Grzegorz Kniefel oraz burmistrzowie: Lidzbarka Warm. - Artur Wajs i Ornety - Andrzej Ołtuszewski. W uroczystości udział wzięli także poseł na Sejm RP ziemi lidzbarskiej - Piotr Cieśliński, radny sejmiku - Jan Harhaj oraz kierownicy zaprzyjaźnionych służb, policji i wojska. Uroczystego poświęcenia pojazdów dokonał kapelan lidzbarskich strażaków, ks. dziekan Jerzy Rożentalski. Podczas uroczystej zbiórki Starosta Lidzbarski, Marek Chyl, przekazał także sprzęt ratowniczy zakupiony w 2009 roku z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska .Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warm., mł. bryg. Jerzy Pakisz, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania podnośnika. Nowy samochód specjalny ratownictwa wysokościowego znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, nie tylko powiatu lidzbarskiego, ale także powiatów ościennych. W ramach podziękowań osoby, które wsparły inicjatywę zakupu nowoczesnego podnośnika otrzymały okolicznościowe upominki. tekst: kpt. Marek Pasławski ; foto: st.kpt. Rafał Szymukowicz