Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kętrzynie to organizatorzy eliminacji powiatowych kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Celem całej akcji jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, ich nauczycieli i opiekunów problematyką ochrony przeciwpożarowej, tradycją, służbą i ciężką pracą strażackich środowisk, w tym działaniami ratowniczo–gaśniczymi i zabezpieczającymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zagrożeń. Mają one też na celu popularyzowanie znajomości przepisów ppoż. oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. Nieodłącznym elementem jest również edukacja dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego i ekologii. Na konkurs w Kętrzynie wpłynęło ponad 133 prace w 4. grupach wiekowych. 13 stycznia 2010 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom szczebla powiatowego. Nagrody wręczali:Tadeusz Mordasiewicz – Starosta Kętrzyński, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kętrzynie, Lucyna Stypik z Nadleśnictwa Srokowo,mł. bryg. Zbigniew Borys – Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie. Konkurs odbył się dzięki Nadleśnictwu Srokowo – fundatorowi nagród. Po zakończeniu uroczystości dzieci i młodzież zwiedzały kętrzyńską strażnicę.