22 grudnia 2009 roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie obyło się wigilijne spotkanie strażaków województwa warmińsko-mazurskiego. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. warmińsko-mazurskiego, dh Jacek Protas oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Jan Słupski złożyli strażakom OSP i PSP oraz zaproszonym gościom świąteczne życzenia, podziękowania za ofiarność w służbie i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W spotkaniu strażaków OSP i PSP oraz przedstawicieli instytucji współpracujących udział wzięli także ks. bp. Jacek Jezierski oraz Kapelan Strażaków Województwa st. str. ks. inf. Andrzej Bawirsz. Spotkanie wigilijne strażaków poprzedzone zostało naradą szkoleniowo-służbową kadry kierowniczej PSP województwa, podczas której omówione zostały sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa. Podczas narady Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzkie PSP wręczył awans na wyższy stopień służbowy Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Mariuszowi Mierzejewskiemu oraz akt powołania na Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu, bryg. Ryszardowi Baranowi.O godz. 12.30 na placu KM PSP w Olsztynie odbyło się poświęcenie i prezentacja sprzętu zakupionego w 2009 roku jednostkom OSP z terenu województwa. Meldunek Prezesowi ZOW ZOPSP RP w Olsztynie, dh Jackowi Protasowi złożył Naczelnik OSP w Gietrzwałdzie, dh Rafał Rybicki. Poświęcenia samochodów dokonał Kapelan Strażaków Województwa st. str. ks. inf. Andrzej Bawirsz. Podziękowania za systematyczną i ofiarną pracę na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Naszego Regionu oraz pozyskiwania nowego sprzętu i doskonalenia umiejętności wszystkim strażakom złożył Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski. Tego dnia odbyło się także posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. warmińsko-mazurskiego, podczas którego podsumowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa oraz wręczone zostały odznaczenia. Złoty Znak Związku OSP RP otrzymali: dh Kazimierez Gąsiorowski – Prezes OSP w Olsztynku, dh Jarosław Podziewski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gołdapi; Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymali: dh Witold Liksza – Prezes ZOP ZOSP RP w Węgorzewie, dh Jan Mróz – Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Olecku, dh Andrzej Szamreto – Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bartoszycach.