Drukuj

W dniu 14 stycznia 2018 roku, w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach, podczas uroczystego podpisania aktu erekcyjnego budowy Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Jarosław Zieliński, wręczył bryg. Krzysztofowi Grabiasowi akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. 

Obecnymi przy wręczaniu aktu powołania byli Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski  oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st. bryg. Bogdan Wierzchowski.

/opracowanie: bryg. Jarosław Jakubik (KP PSP w Mrągowie), fot. mł. bryg. Marcin Janowski  (KW PSP Białystok)