obraz03

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych 29 grudnia 2017 roku p.o. Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w obecności Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Andrzeja Górzyńskiego wręczył nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mł. asp. Pawłowi Zapadce oraz mł. asp. Rafałowi Suskiemu.

W tym samym czasie Komendant Miejski PSP w Elblągu wręczał nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji st. ogn. Iwonie Zelmańskiej i sekc. Michałowi Pawlycie.

Natomiast mł. asp. Daniel Maszaro z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej otrzymał nagrodę pieniężną Komendanta Głównego za wkład w propagowanie tematyki strażackiej poprzez salę edukacyjną OGNIK.

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Rafał Melnyk, archiwum KM Elbląg.