Realizując postanowienia podpisanego 15 marca 2017 roku porozumienia pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Mirosławem Hołubowiczem, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie insp. Tomaszem Klimkiem, dnia 6 grudnia odbyła się narada szkoleniowa dla komendantów powiatowych PSP i Policji.

W obecności pełniącego obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Roberta Flicińskiego, zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Michała Kamienieckiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka omówione zostały zagadnienia związane ze współpracą PSP i Policji. Pierwszym prelegentem był bryg. Michał Kamieniecki, który przedstawił zagadnienia związane z funkcjonowaniem KSRG w województwie. Kolejni prelegenci przedstawili zakres działań w ramach prowadzonych poszukiwań osób zaginionych w wodzie, pod wodą i na lądzie. Znajomość specyfiki działań policji, pozwoli na skuteczniejsze podjęcie wspólnych działań. Jednocześnie funkcjonariusze policji poznali dokładnie specyfikę oraz różnorodność działań podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wszystkie przedstawione zagadnienia omówione zostały w celu wymiany wiedzy i doświadczeń wynikających ze współpracy pomiędzy dwoma formacjami.

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Rafał Melnyk, zdjęcia: zespół prasowy KWP w Olsztynie