Drukuj

pozarywew2017small

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Olsztynie wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie organizują już po raz piąty Międzynarodową Konferencję „Pożary Wewnętrzne”, która odbędzie się w dniach 23-24 października br. w Hotelu OMEGA w Olsztynie.

 

W tym roku podczas Konferencji poruszana będzie tematyka w kontekście skuteczności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz bezpieczeństwa ekip ratowniczych. Poruszona zostanie problematyka prowadzenia działań w tunelach oraz przedstawiona zostanie analiza akcji gaszenia pożaru Kościoła Katedralnego pw. Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. Osoby zainteresowane zarówno naukowymi jak i praktycznymi aspektami problematyki ochrony przeciwpożarowej, poprzez udział w konferencji, mają okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i trendami we wspomnianej dziedzinie, jak też obejrzeć demonstracje praktyczne. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie taktyka praktycznego gaszenia zbiornika z lpg.

Poza oficjalnym programem jest to też okazja, aby wymienić poglądy i doświadczenia oraz nawiązać kontakty z gronem opiniotwórczych ekspertów. Przedstawiane podczas konferencji wyniki badań, wiedza oraz praktyki są przenoszone na krajowe środowisko, jako zasoby stanowiące nowe podejścia i rozwiązania w danej dziedzinie.

W ramach udziału w konferencji każdy uczestnika ma zapewnione:

DO POBRANIA: