Warsztaty archiwalne w jednostkach PSP

Dnia 20.09.2017 r. w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w  Olsztynie odbyły się warsztaty szkoleniowe p.t. „Archiwizacja dokumentacji w jednostkach organizacyjnych PSP”.

 Warsztaty organizowane przez Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej PSP prowadziła Pani kpt. Ewa Łućko - kierownik sekcji archiwum wraz z Panią Moniką Cap -  starszym specjalistą sekcji archiwum.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele trzech województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. Warsztaty miały przygotować uczestników do prowadzenia archiwum zakładowego oraz prowadzenia właściwej ewidencji akt przechowywanych w archiwach zakładowych jednostek organizacyjnych PSP. Uczestnikom przekazano materiały dydaktyczne, dzięki którym mogli sprawdzić swoją wiedzę praktycznie rozwiązując zadania z zakresu ewidencji akt i ich brakowania.

/tekst: Beata Bąk – KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: kpt. Rafał Melnyk – KW PSP w Olsztynie/