W dniach 4-15 września br. w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się kolejne szkolenie specjalistyczne dla młodszych nurków oraz część praktyczna kursu specjalistycznego dla nurka kierującego pracami podwodnymi. 

Część praktyczną szkolenia realizowano na stanowisku ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego nad jeziorem Ukiel.  Szkolenie na stopień młodszego nurka  ukończyło ośmiu  funkcjonariuszy z SGRW-N: Olsztyn,  Ostróda, Węgorzewo, Iława, Olecko oraz trzech funkcjonariuszy z województwa podlaskiego.  Szkolenie praktyczne nurka kierującego pracami podwodnymi ukończyło czterech funkcjonariuszy z SGRW-N:  Mrągowo, Węgorzewo, Augustów.  Kadrę szkolenia stanowili nurkowie – instruktorzy: kpt. Marek Narel z KP PSP w Augustowie, kpt. Mariusz Zakrzewski z KW PSP w Olsztynie, asp. Grzegorz Szostek z KP PSP w Mrągowie, asp. sztab. w st.spocz. Daniel Sadowski oraz nurek – ratownik sekc. Łukasz Trzciński.W tym roku najliczniejszą grupę uczestników szkolenia  stanowili strażacy z KP PSP w Węgorzewie: szkolenie młodszego nurka ukończyło czterech funkcjonariuszy, a szkolenie kierujących pracami podwodnymi ukończyło dwóch funkcjonariuszy. Dzięki temu SGRW-N Węgorzewo osiągnie wymagany stan osobowy dla gotowości operacyjnej A, co wpłynie bezpośrednio na podniesienie stanu bezpieczeństwa w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. 
Szkolenie przeprowadzono na podstawie programów  zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Kandydaci na młodszych nurków zgłębiali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wykonywania prac podwodnych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii wykonywania prac podwodnych, ratowania życia, zdrowia i mienia na obszarach wodnych. Uczestnicy zapoznali się ze sprzętem stosowanym w pracach podwodnych i uczyli się jego praktycznego wykorzystania.
Kandydaci na kierujących pracami podwodnymi w praktyce uczyli się kierowania zespołem nurków oraz wykonywania przy ich pomocy prac podwodnych, m.in. prowadzenia poszukiwań, cięcia, uszczelniania i wydobywania na powierzchnię obiektów.W czasie szkolenia strażacy stworzyli zgrany zespół nurkowy, angażując się w zajęcia, doskonalili swoje umiejętności, mając świadomość, że ta dziedzina specjalistyczna jest trudną i wymagającą dziedziną. Również po raz kolejny zdało egzamin stanowisko do ćwiczeń w zakresie ratownictwa wodnego nad jeziorem Ukiel, na którym możliwe było w sposób bezpieczny i wygodny przeprowadzenia szkolenia. Dzięki posiadaniu w własnego” poligonu podwodnego” w województwie, mamy możliwość stałego i systematycznego szkolenia nurków. /tekst i zdjęcia: kpt. Mariusz Zakrzewski - KW PSP w Olsztynie/