Drukuj

W dniach 14-16.09.2017 r. na terenie powiatu Braniewskiego odbyły sie ćwiczenia doskonalące organizację działań Państwowej Straży Pożarnej województw Warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod kryptonimem "WARMIA 2017".

Ćwiczenia odbyły się w trzech epizodach w trzech różnych lokalizacjach:

Na miejscu ćwiczeń zlokalizowano ok. 80 jednostek specjalistycznego sprzętu oraz ok. 300 strażaków biorących bezpośredni udział w ćwiczeniach. Realizmu ćwiczeń dodaje fakt, iż zostały przeprowadzone w sposób bardzo dynamiczny, a czas trwania poszczególnych epizodów ograniczony był tylko i wyłącznie efektywnym zakończeniem działania a nie harmonogramem ćwiczeń. 

W piątek 15 wrześnie miejsce ćwiczeń wizytował Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Tadeuszem Jopkiem oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Mirosław Hołubowicz. Komendant Główny zapoznał się z poszczególnymi epizodami  bezpośrednio w miejscach prowadzonych epizodów zwracając uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności w wykonywaniu założonych celów ćwiczeń.

Kierownikiem ćwiczeń był z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego w Olsztynie bryg. Michał Kamieniecki, który wraz z zespołami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń dołożyli wszelkich starań aby odzwierciedlić realizm działań oraz zapewnić pełnię bezpieczeństwa osób ćwiczących.

/Opracowanie: kpt.Rafał Melnyk - oficer prasowy KW PSP w Olsztynie/