"Im więcej potu w ćwiczeniach tym mniej krwi w boju"

21 i 22 czerwca 2016 roku odbyły się II zawody – warsztaty ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym „RYBAKI 2017”. W warsztatach wzięły udział 24 zastępy z wszystkich jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

"Im więcej potu w ćwiczeniach tym mniej krwi w boju"

21 i 22 czerwca 2017 roku odbyły się II zawody – warsztaty ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym „RYBAKI 2017”. W warsztatach wzięły udział 24 zastępy z wszystkich jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

            Strażacy biorący udział w zawodach-warsztatach mieli możliwość pokazania własnych umiejętności, które nabyli na kursach doskonalenia zawodowego. Nie tylko kształcenie zawodowe lecz również, a może przede wszystkim, własne doskonalenie umiejętności sprawiły że konkurencje nie sprawiły dużych trudności ćwiczącym zastępom. Kładziony nacisk na bezpieczeństwo ratowników odniósł spodziewany efekt i żaden z ćwiczących nie doznał urazu, a lejąca się krew był sztucznie wytwarzana przez instruktora działań medycznych.

            Dla przybyłych strażaków przygotowano 6 epizodów, gdzie musieli wykazać się umiejętnościami w poszczególnych dziedzinach  ratownictwa, w tym: wodnego, wysokościowego, chemicznego, technicznego, medycznego oraz gaszenia pożarów wewnętrznych. W trakcie ćwiczeń liczyła się przede wszystkim prawidłowość wykonania zadania w oparciu o posiadany sprzęt, ale również czas, który był dodatkowym elementem rywalizacji. Wszystkie konkurencje odbyły się na terenie Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego CARITAS Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach.

Głównym celem warsztatów było :

  • doskonalenie przygotowania ratowników do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym,
  • sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników,
  • sprawdzenie poziomu wyposażenia do realizacji zadań w poszczególnych dziedzinach ratownictwa,
  • dokonanie oceny obecnych zasad i procedur ratowniczych i wykorzystania sprzętu w zakresie realizacji ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym.

Pięcioosobowe zastępy Państwowej Straży Pożarnej biorące udział w warsztatach-zawodach przećwiczyły również działania polegające na ugaszeniu pożaru lasu i dostarczania wody na znaczne odległości. W drugim epizodzie mieli okazję sprawdzić własne umiejętności w podwyższaniu wałów przeciwpowodziowych za pomocą worków z piaskiem. Dodatkowym utrudnieniem była ewakuacja ludzi i mienia z terenów zalanych przez powódź.

 

/Opracowanie: kpt. Rafał Melnyk, zdjęcia: bryg. Andrzej Jankowski, mł. kpt. Maja Hain/