W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. W podstawionym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa autobusie 38 strażaków oddało ponad 16 litrów krwi.

Wydarzenie zainaugurowało akcję pt. ”spoKREWnieni służbą”, którą patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem akcji jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym, poprzez honorowe oddanie krwi przez cały marzec 2017 roku, w związku z przypadającym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Jednocześnie wspólnie z Państwowym Czerwonym Krzyżem strażacy uroczyście podsumowali XI edycję programu „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”. W trakcie spotkania przedstawiciele komend powiatowych PSP oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które uzyskały największą aktywność w trakcie trwania programu, otrzymali wyróżnienia.

W uroczystości udział wzięli Dyrektor Olsztyńskiego Oddziału PCK – Andrzej Karski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Mirosław Hołubowicz, astępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i jednocześnie wiceprezes Oddziału Okręgowego PCK w Olsztynie – bryg. Michał Kamieniecki, zaś Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie reprezentowała specjalista ds. promocji i administracji - Renata Leśniak. Obecni byli również komendanci miejscy i powiatowi państwowej straży pożarnej i druhowie OSP z Warmii i Mazur.

Wyniki XI edycji programu (najlepsze jednostki):

Kategoria - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

l.p. Nazwa Jednostki Ogólna liczba strażaków w jednostce Ilość krwi od strażaków w litrach Łączna ilość krwi w edycji Wskaźnik efektywności (ilość krwi w przeliczeniu na jednego strażaka)
  KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim 45 18,900 54,450 1,21
  KP PSP w Bartoszycach 48 17,100 50,400 1,09
  KP PSP w Braniewie 46 38,250 49,950 1,08

Kategoria - Ochotnicze Straże Pożarne

Table Nazwa Jednostki Ogólna liczba strażaków w jednostce Ilość krwi od strażaków w litrach Łączna ilość krwi w edycji Wskaźnik efektywności (ilość krwi w przeliczeniu na jednego strażaka)
Table OSP Górowo Iławeckie (Bartoszyce) 18 24,300 110,700 6,15
  OSP Kamińsk (Bartoszyce) 15 16,650 69,300 4,62
 

OSP Janowo

( Nidzica)

15 10,800 53,550 3,57
 

OSP Kieźliny

( Olsztyn)

22 10,350 44,250 2

 

Łącznie pobrano:

Jednostki PSP – 104,850 litrów krwi,

Jednostki OSP – 428,100 litrów krwi,

Łącznie uzyskano 532,950 litrów krwi.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Mirosław Hołubowicz serdecznie dziękuje wszystkim strażakom PSP i OSP za liczny udział we wszystkich akcjach krwiodawstwa.

 

/oprac. Beata Bąk – specjalista wydziału organizacji i nadzoru KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: kpt. Rafał Melnyk – oficer prasowy KW PSP w Olsztynie/

Wykorzystano materiały ze strony http://www.olsztyn.pck.org.pl/