Z dniem 9 grudnia 2016 r. Komendant Główny PSP – nadbryg. Leszek Suski powierzył obowiązki zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Robertowi Flicińskiemu, dotychczasowemu naczelnikowi wydziału organizacji i nadzoru KW PSP w Olsztynie.

Brygadier R. Fliciński jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie.  Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

W latach 1999-2004 służył w Komendzie Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim, gdzie kolejno zajmował stanowiska dowódcy sekcji, młodszego specjalisty, specjalisty. Od lipca 2004 r. służy w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

Za swą pracę i służbę bryg. Robert Fliciński był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Odznaczony został m. in.:

- Medalem za Ofiarność i Odwagę,

- Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę,

- Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

- Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

/tekst: bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, zdjęcia: MSWiA/