Drukuj

6 października w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie, odbyła się narada szkoleniowa kadry kierowniczej woj. warmińsko-mazurskiego, pod przewodnictwem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Mirosława Hołubowicza.

W odprawie uczestniczył także zastępca komendanta wojewódzkiego – bryg. Michał Kamieniecki oraz komendanci miejscy i powiatowi, dowódcy jrg, pracownicy pionu kadr w jednostkach organizacyjnych PSP województwa, a także przewodniczący związków zawodowych pożarnictwa na Warmii i Mazurach.

Naradę rozpoczął komendant wojewódzki od przekazania informacji z odprawy służbowej, zorganizowanej przez Komendanta Głównego PSP. Następnie przedstawiono analizę wypracowanych ponadnormatywnych godzin służby w województwie oraz przeprowadzono  szkolenie dot. ewidencji i rozliczania czasu służby oraz pracy strażaków i pracowników cywilnych, z udziałem radcy prawnego. Na koniec posiedzenia omówiono sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych PSP na Warmii i Mazurach.

tekst: Anna Jurewicz, zdjęcia st. kpt. Łukasz Godlewski