Drukuj

W dniach 13-15.07.2016 r. ponownie w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeprowadzono drugą turę warsztatów doskonalących, tym razem dla instruktorów miejskich i powiatowych ratownictwa medycznego z województwa. 

Aż 48 instruktorów przeszło gruntowne szkolenie doskonalące z zakresu KPP. Celem warsztatów było przekazanie uporządkowanego oraz ujednoliconego programu szkoleniowego dla wszystkich powiatów. W trakcie trwania warsztatów strażacy doskonalili techniki prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem nadgłośniowych technik zabezpieczania dróg oddechowych oraz obsługą AED, pracując na zaawansowanych manekinach do RKO. Doskonalili sposoby zabezpieczania poszkodowanego na desce ortopedycznej, ewakuacji poszkodowanego z samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, terenu trudnego (schody, nierówności terenu), prowadzenie RKO w miejscach nietypowych (wnętrze autobusu). Doskonalone były również sposoby przygotowywania i przeprowadzania pozoracji medycznych z udziałem  pozorantów oraz zastosowaniem charakteryzacji. Uczestnikom szkolenia zostały rozdane materiały dydaktyczne w postaci dostępu do platformy internetowej poświęconej KPP na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Warsztaty były drugą edycją realizowanego programu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, mającego na celu ujednolicenie i udoskonalenie programu szkoleniowego dla strażaków pełniących służbę w PSP w woj. warmińsko-mazurskim. Do tej pory szkolenie ukończyło 67 strażaków (19 koordynatorów i 48 instruktorów ) wytypowanych do prowadzenia szkoleń wewnętrznych z zakresu KPP w macierzystych jednostkach.

/Opracowanie i zdjęcia: st.sekc. Krzysztof Maczulski/